Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Актуално

Процедура за избор на изпълнител на публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: 5 осна автоматизирана CNC пробивна машина за барабанни накладки - 1 брой - Людал Фрикшън ЕООД - София

Процедура за избор на изпълнител на публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: 5 осна автоматизирана CNC пробивна машина за барабанни накладки - 1 брой

Дата на публикацията: 17.11.2023 г. Процедура за избор на изпълнител на публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: 5 осна автоматизирана CNC пробивна машина за барабанни накладки - 1 брой" в рамките на реализацията на проект ...
Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-2314-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост - Людал Фрикшън ЕООД - София

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-2314-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост

Дата на публикацията: 11.04.2023г. Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-2314-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от ...
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.089-2592-C01 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2592-C01

дата на публикуване: 19-10-2021 г   Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2592-C01 Пълна информация може да получите в прикачения файл - изтегли ...
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-14199-C01 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-14199-C01

    дата на публикуване: 17-9-2020 г.   Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-14199-C01 Пълна информация може да получите в прикачения файл - изтегли ...
Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:  Преса - 2 броя - Людал Фрикшън ЕООД - София

Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Преса - 2 броя

  7.04.2020г.     "Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Преса - 2 броя” в рамките на реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-0888 "Подобряване на ...
Сключен договор по Проект "Подобряване на производствения капацитет в "Людал Фрикшън" ЕООД" - Людал Фрикшън ЕООД - София

Сключен договор по Проект "Подобряване на производствения капацитет в "Людал Фрикшън" ЕООД"

  13.02.2020г.   Имаме удоволствието да Ви информираме, че "Людал Фрикшън" ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Подобряване на производствения капацитет в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от ...
Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА ... - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА ...

  23.05.2018г.   Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за подготовка на планки за дискови ...
Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна ... - Людал Фрикшън ЕООД - София

Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна ...

  12.01.2018г.    "Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна дейност Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите - под дейност ...
Съобщение за сключен административен договор по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Съобщение за сключен административен договор по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

24.11.2017 г   Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни ...
Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

19.05.2017 г Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ...
Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване за обработка ... - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване за обработка ...

31.03.2017 г Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места" Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 "Ново работно място в ...
Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване

02.03.2017 г Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови ...
Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции

  24.01.2017 г Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на ...
Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма - Людал Фрикшън ЕООД - София

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

18.08.2016 г Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 "Ново работно ...
Проект # BG16RFOP002-2.001-0948-C01 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Проект # BG16RFOP002-2.001-0948-C01

30.03.2016 г Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД" , финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Тръжна ...