Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Актуално

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА ... - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА ...

  23.05.2018г.   Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за подготовка на планки за дискови ...
Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна ... - Людал Фрикшън ЕООД - София

Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна ...

  12.01.2018г.    "Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна дейност Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите - под дейност ...
Съобщение за сключен административен договор по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Съобщение за сключен административен договор по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

24.11.2017 г   Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни ...
Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

19.05.2017 г Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ...
Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване за обработка ... - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване за обработка ...

31.03.2017 г Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места" Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 "Ново работно място в ...
Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване

02.03.2017 г Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови ...
Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции - Людал Фрикшън ЕООД - София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции

  24.01.2017 г Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на ...
Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма - Людал Фрикшън ЕООД - София

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

18.08.2016 г Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 "Ново работно ...
Проект # BG16RFOP002-2.001-0948-C01 - Людал Фрикшън ЕООД - София

Проект # BG16RFOP002-2.001-0948-C01

30.03.2016 г Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД" , финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Тръжна ...