Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-14199-C01

    дата на публикуване: 17-9-2020 г.

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-2.073-14199-C01

Пълна информация може да получите в прикачения файл - изтегли файл

 

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-14199-C01 - Изображение 1

Прикачени документи

Информация за сключения АДБФП