Людал Фрикшън ЕООД

Производство на накладки и феродови съединители в град София

Накладки

Людал Фрикшън ЕООД е производител на висококачествени безазбестови фрикционни продукти включващи барабанни и дискови накладки за лекотоварни и товарни автомобили ...

Научи повече
Накладки
Феродови съединители

Към продуктовата гама се включва и производството на различни размери плочи и феродо за съединител, като видовото богатство покрива основните нужди на българския пазар ...

Научи повече
Феродови съединители
Автосервиз

Автосервизът е с насоченост – лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Основната цел на фирмата е да предложим на клиентите си не само високо качество и прецизно обслужване ...

Научи повече
Автосервиз

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през февруари 2016 г. "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 303998.82 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 212799.17 лв., от които 180879.29 лв. европейско и 31919.88 лв. национално съфинансиране.