Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Сключен договор по Проект "Подобряване на производствения капацитет в "Людал Фрикшън" ЕООД"

Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

 

13.02.2020г.

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че "Людал Фрикшън" ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Подобряване на производствения капацитет в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 499 904.00 лв., от които 297 442.88 лв. европейско и 52 489.92 лв. национално съфинансиране.

Сключен договор по Проект "Подобряване на производствения капацитет в "Людал Фрикшън" ЕООД" - Изображение 1

Прикачени документи

Информация за проекта