Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Процедура за избор на изпълнител на публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: 5 осна автоматизирана CNC пробивна машина за барабанни накладки - 1 брой" в рамките на реализацията на проек

Дата на публикацията: 17.11.2023 г.

Процедура за избор на изпълнител на публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: 5 осна автоматизирана CNC пробивна машина за барабанни накладки - 1 брой" в рамките на реализацията на проект №BG-RRP-3.004-2314 с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU

Процедура за избор на изпълнител на публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: 5 осна автоматизирана CNC пробивна машина за барабанни накладки - 1 брой" в рамките на реализацията на проек - Изображение 1

Прикачени документи

Изтегли докуметация