Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

За нас

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през февруари 2016 г. "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 303998.82 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 212799.17 лв., от които 180879.29 лв. европейско и 31919.88 лв. национално съфинансиране.

 

През 1996 г. инж. Любен Далев създава фирма Людал – Любен Далев ЕТ в гр. Благоевград с основен предмет на дейност – търговия с авточасти и автосервиз. През 2004 се създава Людал ЕООД, базирано в с. Зверино обл. Враца с представител и управител Здравко Далев, и специализирано в производство на накладки и други фрикционни изделия. През 2008 година започва производството на амортисьори в гр. Благоевград като единствено по рода си в България. През 2010 година фирмата е преименувана в Людал Фрикшън ЕООД.

 

Фирмата разполага със собствена производствена, търговска и складова база с обща разгъната площ от 6 000 кв.м. В производствената сфера на Людал са заети изключително енергични и млади хора с богат професионален опит. Мисията на Людал е да бъде водещ партньор на клиентите си, чрез осигуряване на качествени продукти и професионални услуги.

 

Ежегодното разширяване на продуктовите линии и ръстът в броя на клиентите ни дават стабилна основа да продължим напред с нови пазари и да изпълваме със смисъл понятието „висококачествено обслужване” с всяка изминала минута. Нашата фирма поддържа богата складова наличност и номенклатура, като гамата се разширява и усъвършенства всяка година. От търговските си обекти осъществяваме ежедневно бързи доставки до магазини, автосервизи и крайни клиенти в цялата страна. Ние сме на Ваше разположение 24 часа, 7 дни в седмицата.

 

Заповядайте при нас по-всяко време, за да ви предоставим най-доброто обслужване и цени.

 

След проследяване отблизо на всички настоящи процеси и процедури в компанията фирмата получава сертификат за успешно внедрената, и работеща Система за управление на качеството според изискванията на стандарта ISO 9001 : 2008 и сертификат за съответствие, което е потвърждение на високото ниво на качество и на ефективното провеждане на работния процес.

Сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, той показва на клиента, че срещу него стои стабилен партньор, който работи по ясни правила и защитава неговия интерес. Системата налага строг организационен ред, изяснява кой, какво, къде и как извършва във фирмата, и всичко това се описва в процедури и инструкции. Това гарантира недопускане грешки от организационен характер. Съвместим с ISO 9001 са стандартите ISO 14001 - Система за управление на околната среда и BS OHSAS 18001:2007, който съдържа изисквания към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труда и позволява и тя да бъде оценена и сертифицирана.

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 предлага модел на система, която да позволи на фирмите да определят и управляват процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

 

Фирмата, сертифицирана по ISO 14001, се радва на стопански и социални изгоди. Като прави данъчно признати “присъщи разходи” за опазване на околната среда, тази фирма икономисва глоби и други финансови загуби. Такава фирма се радва на позитивен обществен отзвук, защото е доказала, че като се грижи за околната среда, в която всички ние живеем, по този начин се грижи за обществото. Едновременно с това се дава сигурност на клиентите, че предлаганият продукт e съобразен с очакванията на потребителите.

 

Сертификатът ни дава предимство пред конкурентите, а също допринася за допълнителната мотивация на екипа да поддържа високото качество на работа. Той е също така и отговорност, защото името ни ще бъде цитирано като пример за надеждни продукти.

 

Политика на управление

За осъществяване на тази мисия и постигане на поставените високи цели в дружеството, ръководството официално декларира своята политика по управление на качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията, и е огласена на всички равнища във фирмата, и е достъпна за обществото...

Уверете се сами в качеството и разнообразието на продуктите произвеждани от "Людал Фрикшън" ЕООД !!! 
И на добър път!!!