Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2592-C01

дата на публикуване: 19-10-2021 г

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-2.089-2592-C01

Пълна информация може да получите в прикачения файл - изтегли файл

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.089-2592-C01 - Изображение 1