Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Дата на публикацията: 11.04.2023г.

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-2314-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

 - Изображение 1