Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Съобщение за сключен административен договор по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

24.11.2017 г

 

Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".

 

Изтегли: PDF

Съобщение за сключен административен договор по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - Изображение 1