Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Накладки

Фирмата e производител на висококачествени безазбестови фрикционни продукти включващи барабанни и дискови накладки за лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, фрикционни дискове и специализирани фрикционни изделия.


Основната политика на Людал Фрикшън ЕООД е да бъде възможно производството и доставката на фрикционни продукти за всякакви приложения, стандартни или не, според нуждите на клиентите. Независимо от годината и страната на произход на автомобила, гарантираме че нужните накладки ще бъдат в производствената гама, или винаги могат да бъдат изработени и доставени, а за всички модели се предлагат и ремонтни размери ( +1; +2; +3мм ), което при наличие на износени барабани е много рационално.


Накладките Людал се разработват съвместно с лидери - производители на спирачни уредби, с цел да се постигне оптимален режим на работа, живот и сработване между феродо и спирачен апарат. Способността на спирачната система е да позволява на автомобила да се движи с по висока скорост, а накладките Людал служат за задържане на автомобила на едно място и гарантират максимална ефективност от първото спиране нататък.


Сравнителните тестове са показали, че накладките Людал принадлежат с качеството и надежността си към най - добрите предлагани продукти.

 

Основни характеристики:

  • подобрен състав на материала, по чужд лиценз ограничаващ неблагоприятни ефекти като така нареченото "свирене" при спиране, "запалване", неприятен мирис или начупване.
  • отлично сцепление и висока плавност при спиране
  • поддържане на стабилен и постоянен коефициент на триене при различна температура и налягане, с висока ефективност при сухо или влажно време - подходящи за различните атмосферни условия, включително и през зимния сезон.
  • незначително износване на накладките и спирачния диск, което води до дълъг период на експлоатация
    атрактивна цена за високо качество
  • накладките не съдържат азбест и тежки метали. Грижата за опазването на околната среда присъства постоянно в действията на фирмата. Последователно се въвеждат нови технологии на производство и нови екологични материали. От важно значение е и новоизградената аспирационна уредба в производствения ни цех, което е от изключително значение за едно такова производство, подобрявайки опазването на околната среда и условията на труд.