Ромекспо Изложбен Център Букурещ


ЛЮДАЛ ЕООД успешно приключи участието си в тазгодишния Международен Панаир в Пловдив и сега фирмата се подготвя за следващото си изложение на 35-тото издание на Техническия панаир TIB в Букурещ, Румъния от 7.10.2008 до 11.10.2008.
Това участие е сред възможностите за проучване от българските фирми на един чужд пазар като румънския. Те могат да са ефективни за демонстриране на накладките „Людал”, изграждане на база данни от контакти и потенциални клиенти, доказване на връзките с настоящи клиенти, проучване на конкурентните на пазара, сравнение на качеството и цените.
Този панаир е най–голямото по мащаб и посещаемост мероприятие организирано ежегодно от „Ромекспо ” Изложбен Център Букурещ.
Елате и бъдете част от всичко това!
BLGdesign.com