Накладки
Амортисьори
Авто сервиз
Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

18.08.2016 г

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място".

Изтегли: PDF


Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

30.03.2016 г

Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД" , финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0948-C01 с предмет "Закупуване на ДМА - Преса за топло отпресоване (1 брой), машина за вътрешно шлайфане (1 брой) и машина за външен шлайф (1 брой)."

 

BLGdesign.com
Людал - производство на накладки, аморисьори, феродо, спирачни дискове, тресчотки, семеринги, автосервиз, товарни автомобили Накладки за товарни автомобили Людал. Накладки. Накладка. Смяна на накладки. Производство на накладки. Сервиз. Спирачка. Спирачки. накладки, накладка, амортисьори, амортисьор, феродо за съединител, спирачни дискове, спирачни дискове за товарни автомобили, спирачни дискове за автобуси, спирачни мембрани, спирачни дискове за ремаркета, накладки за камион, накладка за товарен автомобил, накладки за товарни автомобили, механични тресчотки, лагери, спирачни цилиндри, челюсти, пружини, семеринги, капачки, ремонтни комплекти, сервиз, автосервиз